Yapraklı Belediyesi

İNŞAAT İŞLERİ

İNŞAAT RUHSATI

Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile  belirlenen miktarlarda para cezası mal sahibi ile müteahhidine, bunun 1/5’i kadar da fenni sorumlusuna ceza olarak yazılmakta ve tahsil edilmektedir. Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya ruhsat alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmektedir.

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvuracak. Belediye imar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen YAPI RUHSATI eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı Ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsat Talebi için istenen Belgeler :

:: Ruhsat talep dilekçesi
:: Tapu sureti
:: Mal sahiplerinin vekaletnamesi ( Gerekli ise )
:: Aplikasyon Krokisi
:: Çap
:: imar Durumu
:: imar durumuna göre onaylı vaziyet planı ( Gerekli ise )
:: imar durumuna göre proje öncesi istikamet ( Gerekli ise )
:: inşaat Mühendisinin statik hesaplarına esas teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
:: Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi ( mimar veya inşaat mühendisinden )
:: Diğer 3 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi ( Mimar veya inşaat Müh., Elektrik Müh. Ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri )
 5 Takım Mimari Proje
 5 Takım Statik proje
4 Takım Elektrik Projesi
 4 Takım Sıhhi tesisat Projesi
5 kat ve üstü için asansör avan projesi ( Trafik hesabı ), ayrıca 10 kat ve üstü için çift asansörlü avan projesi.
 8 kat ve üstü için paratoner hesabı.

İnşaat İşleri Belediyemiz Fen Memuru Belgin DEMİREL tarafından yürütülmektedir.

Birimler
64x64

BİLGİ İŞLEM

Devamı...
64x64

Zabıta

Devamı...
64x64

Mali İşler

Devamı...
64x64

FEN iŞLERİ

Devamı...
64x64

YAZI İŞLERİ

Devamı...
64x64

TAHSİLAT VE VEZNE

Devamı...
64x64

SU İŞLERİ

Devamı...
64x64

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Devamı...
64x64

İNŞAAT İŞLERİ

Devamı...
64x64

ÇÖP VE TEMİZLİK İŞLERİ

Devamı...
64x64

EMLAK İŞLERİ

Devamı...
64x64

İMAR İŞLERİ

Devamı...
64x64

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Devamı...

Başkanımız

baskan
Ali HASEKİOĞLU
Yapraklı Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  •  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Videolar

  • MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI