Yapraklı Belediyesi

Mali İşler

Mali İşler

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPISI

Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Hesap işleri Müdürlüğü Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmak olan birimdir.

Temel işlevleri ;

Belediye bütçesini hazırlamak,
Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
Muhasebe sisteminin düzenlenmesi ile Belediyenin bütün ayni ve nakit varlığı hakkındaki kayıt işlemlerini tutmak,
Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretlerini hazırlamak ve ödemekdir.

Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek,tarh,tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek,ödenmeyen alacakları takip etmek, vergi, harç ve ücret tarifelerini hazırlamak, çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemektir.

Hesap işleri müdürlüğü vekaleten Zeki TENGERLEK tarafından yürütülmektedir.

Tel:
(0376) 361 2004
(0376) 361 2316 – 13
(0376) 361 2501 – 13

Birimler
64x64

BİLGİ İŞLEM

Devamı...
64x64

Zabıta

Devamı...
64x64

Mali İşler

Devamı...
64x64

FEN iŞLERİ

Devamı...
64x64

YAZI İŞLERİ

Devamı...
64x64

TAHSİLAT VE VEZNE

Devamı...
64x64

SU İŞLERİ

Devamı...
64x64

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Devamı...
64x64

İNŞAAT İŞLERİ

Devamı...
64x64

ÇÖP VE TEMİZLİK İŞLERİ

Devamı...
64x64

EMLAK İŞLERİ

Devamı...
64x64

İMAR İŞLERİ

Devamı...
64x64

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Devamı...

Başkanımız

baskan
Ali HASEKİOĞLU
Yapraklı Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  •  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Videolar

  • MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI