Yapraklı Belediyesi

SU İŞLERİ

Su işleri çalışmalarını, 1580 sayılı Belediye kanununun 15.maddesinin 25.fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanununun 235 ve diğer maddeleri, 831 sayılı sular hakkındaki kanun, Danıştay 12. dairesinin 13.10.1967 gün ve esas 1965/3838 karar, 1968/1556 sayılı kararı ve 3011 sayılı yönetmeliklerin yayımı hakkındaki kanunun 2. maddesi gereğince, Belediyenin yetki ve görev alanına giren idari yaptırım uygulaması için hazırlanan Su Satış Yönetmeliğine göre yürütmekte ve Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda tasdikli projelere göre Belediye tarafından tesis edilen ve edilecek olan su tesislerinden su satışına ait işler ile bütün abonelerle olan münasebetler bu yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadırr.

GÖREVLERi

1. İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.
2. İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yapmak.
3. İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.
4. Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.
5. Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek iller Bankası’ndan gerekli şebeke yapımı için talebte bulunmak.
6. İlçenin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.

 

 

 

Su işleri görevi Şaban AÇIKGÖZ tarafından yürütülmektedir.

 

Tel:
(0376) 361 2316
(0376) 361 2501

Birimler
64x64

BİLGİ İŞLEM

Devamı...
64x64

Zabıta

Devamı...
64x64

Mali İşler

Devamı...
64x64

FEN iŞLERİ

Devamı...
64x64

YAZI İŞLERİ

Devamı...
64x64

TAHSİLAT VE VEZNE

Devamı...
64x64

SU İŞLERİ

Devamı...
64x64

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Devamı...
64x64

İNŞAAT İŞLERİ

Devamı...
64x64

ÇÖP VE TEMİZLİK İŞLERİ

Devamı...
64x64

EMLAK İŞLERİ

Devamı...
64x64

İMAR İŞLERİ

Devamı...
64x64

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Devamı...

Başkanımız

baskan
Ali HASEKİOĞLU
Yapraklı Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  •  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Videolar

  • MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI