Yapraklı Belediyesi

Zabıta

Zabıta

Zabıta Müdürlüğü 1580 Sayılı Belediye Kanununun 104.maddesine göre :: Belediye sınırları içinde beldenin nizam, intizam, sıhhat ve huzurunu temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye Kanun, Nizamname, Talimatname ve Yönetmelik ile emir ve yasakları takip etmek, Belediye Ceza Kanununa göre suçları cezalandırma ve cezaların infazı, Belediye Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi ve Belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla görevli kılınmıştır.

Müdürlüğümüz 15 Temmuz 1969 tarih ve 13249 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği başta olmak üzere;

::  1580 Sayılı Belediye Kanunu,
::  1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu,
::  775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
::  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
::  3194 Sayılı imar Kanunu,
::  4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,
::  2872 sayılı Çevre Kanunu
::  394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
::  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer Kanunlar doğrultusunda görev yapmaktadır.

BELEDiYE ZABITASININ GÖREVLERi

::  Öncelikle beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapmak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanına giren suçları ilgili birimlere bildirmek.
::  Belediye karar organları tarafından alınan ve uygulanması istenen emir ve yasakları uygulamak sonuçlarını izlemek ve sonuçlarını ilgili bildirimlere bildirmek.
::  Belde sınırları içinde bulunan işyerlerini denetlemek,
::  Etiket konusunda gerektiğinde şikayetlerin 353 86 83 nolu telefona bildirilmesi halinde gerekli denetimler yapılmaktadır.
::  Belediyemiz hudutları dahilinde ana arterler başta olmak üzere sokak, park ve meydanlarda Sağlıksız ve Belediye nizamlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılara mani olmak.
::  Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 7 günü toplam 12 adet kurulan Semt Pazarlarında gerekli önlemleri almak.

Kısaca Bunlar;
::  Belediyemiz hudutları dahilinde semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafına Tezgah Kurma Belgesi vermek ve Tezgah Kurma Belgesi almadan faaliyet gösteren esnaflara mani olmak.
::  Halkın alış-verişini kolay ve rahatça yapabilmesi için Pazar içinde veya çevresinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara mani olmak,
::  Bina ve işyerlerine giriş-çıkışların engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
::  Pazar kuruluş ve kaldırılış saatlerinin vatandaşın huzurunu bozmayacak, mevsim şartlarının gerektirdiği ve çalışanların da rahatça alış-veriş yapmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeyi yapmak,
::  Pazar içerisinde rahat alışveriş yapılabilmesi, ev, işyeri vs. yerlerin balkon-kepenk demirlerine, ağaçlara ip bağlanmaması, acil durumlarda araç giriş çıkışı yapılabilmesi amacıyla tezgah arkalarına sökülebilir ip bağlama direkleri dikilmesi,
::  Pazarın kaldırıldıktan sonra sokak ve caddelerin Temizlik ekiplerince temizlenmesine yardımcı olmaktır.
::  Ana arterlerde ve tretuvarlarda halkın geliş geçişini engelleyecek şekilde park eden araçların kaldırılması için gerekli çalışma yapmak. Ancak araç çekme yetkisi sadece Emniyet Ekiplerinde olup, Belediye zabıtası olarak araç ilgililerine sadece uyarılarda bulunulmakta, etkili ve caydırıcı çalışma yapılamamaktadır.
::  İmar Kanunu hükümlerine göre sadece her türlü izinsiz yapılan yapılara zabıt düzenlemek ve yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimine göndermek. Bu konuda yetkili birim imar Müdürlüğü olup, Belediye Zabıtasının görevi yalnızca imar Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen tahliye ve yıkımına karar alınan yerlerde Belediyenin yetkili birimlerine yardımcı olmaktır.
::  775 Sayılı Yasanın 18.maddesinde belirtilen kaçak yapıların yıkımını yapmak ve bu tür yerleri izinsiz olarak işgal edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
::  Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitini yapmak ve tutulan zabıtları ilgili birimlere sunarak Belediyemiz hudutları dahilinde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsata bağlanmasına yardımcı olmak.

Zabıta komiserliğine İ.Kemal KINACI vekalet etmektedir.

Tel:

(0376) 361 2316
(0376) 361 2501

Birimler
64x64

BİLGİ İŞLEM

Devamı...
64x64

Zabıta

Devamı...
64x64

Mali İşler

Devamı...
64x64

FEN iŞLERİ

Devamı...
64x64

YAZI İŞLERİ

Devamı...
64x64

TAHSİLAT VE VEZNE

Devamı...
64x64

SU İŞLERİ

Devamı...
64x64

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Devamı...
64x64

İNŞAAT İŞLERİ

Devamı...
64x64

ÇÖP VE TEMİZLİK İŞLERİ

Devamı...
64x64

EMLAK İŞLERİ

Devamı...
64x64

İMAR İŞLERİ

Devamı...
64x64

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Devamı...

Başkanımız

baskan
Ali HASEKİOĞLU
Yapraklı Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  •  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Videolar

  • MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI